Osakeyhtiön perustaminen helpottuu

Enää alle kolme kuukautta siihen, että yksityisen osakeyhtiön voi perustaa kokonaan ilman omaa pääomaa. Myös jo perustetut yksityiset osakeyhtiöt voivat luopua osakepääomastaan.

Liikesalaisuuksien suojasta

Lähes jokaisella yrityksellä on liikesalaisuuksia, joiden ei haluta joutuvan vääriin käsiin. Uusi laki määrittelee liikesalaisuuden nyt ensimmäistä kertaa.

Luottotappioriskin hallinta

Riski luottotappioiden kärsimisestä on läsnä useimman yrityksen arjessa ja yllättävä luottotappio juuri väärällä hetkellä voi ajaa PK-yrityksen erittäin hankalaan tilanteeseen.