Vi erbjuder följande tjänster

Vi erbjuder alla juridiska tjänster ett företag kan tänkas behöva – från grundandet till en lyckad exit! Utöver det hjälper vi också privatkunder i många olika frågor såsom fastighetsköp, familje- och arvsrätt, avtalsförhandlingar, tvister och skatteplanering.

Bolagsjuridik

Företagsköp och -arrangemang

Avtalsjuridik

Juridiska tjänster för privatkunder

Skatteplanering

Tvistemål