K&K Lag Ab är en juridisk byrå med inriktning på företagsjuridik. Vi har lång erfarenhet och en etablerad kompetens i bland annat avtalsjuridik, arbetsrätt, tvister och företagsarrangemang. Vi erbjuder våra tjänster i hela landet men speciellt i Österbotten och huvudstadsregionen och betjänar våra kunder på svenska, finska och engelska.

K&K Lag Ab är grundat år 2013 av Jarmo Kinnunen och Jani Karlsson. Karlsson fungerade tidigare både som företagsledare och företagsförmedlare, medan Kinnunen var bankjurist fram till år 2005 varefter han fortsatte som affärsjurist i ett av de fyra ”Big Four” revisionsbolagen. Båda hade därav lång erfarenhet av att jobba med företagare och för företags bästa.

Till en början fokuserade K&K Lag Ab endast på affärsjuridik men erbjuder idag också mångsidiga juridiska tjänster åt privatkunder i bland annat fastighetsaffärer, familje- och arvsrätt, skatteplanering och tvister.

För en privatperson är behovet av juridisk hjälp ofta kopplat till något påfrestande eller något som skapar oro för framtiden. En företagsledare däremot vill till hundra procent kunna fokusera på det viktigaste nämligen affärsverksamheten. Vi möjliggör det genom vårt effektiva och okomplicerade sätt att verka. Vi tar hand om alla juridiska ärenden och kunden kan sova gott om nätterna!

Det är enkelt att kontakta oss och vi debiterar ingenting för en första kartläggning av situationen.