Startup-yrityksen työntekijä

Uusi vuosi ja uudet mahdollisuudet sitouttaa työntekijöitä

Pitkään odotettu henkilöstöantien verotusta koskeva lakiuudistus astui voimaan 1.1.2021. Lakimuutos avaa uusia mahdollisuuksia listaamattomille yhtiöille, jotka haluavat sitouttaa ja palkita työntekijöitään. Muutos on erityisen tärkeä startup-yrityksille, joille avainhenkilöiden sitouttaminen ja palkitseminen on ensiarvoisen tärkeää, mutta ylimääräisiä varoja esimerkiksi bonusten maksamiseen on harvoin vielä käytettävissä.

Aiemmin oli osakkeiden tarjoaminen työntekijöille käypää arvoa alhaisempaan hintaan mahdollista vain hyvin rajoitetusti, jos veroseuraamuksilta halusi välttyä – verottaja nimittäin katsoi, että työntekijälle syntyy veronalaista etua, jos osakkeita tarjotaan suuremmalla kuin 10 prosentin alennuksella markkinahinnasta. Tällöin osakkaaksi pääseminen puoli-ilmaiseksikin saattoi tuntua työntekijästä edun tai palkinnon sijaan ennemminkin riskiltä ja haitalta maksuun lankeavien verojen vuoksi. On myös huomioitava, että osakkaaksi pääseminen yksityisessä osakeyhtiössä ei millään muotoa takaa, että osinkoja olisi lähivuosina tiedossa, minkä ohella työntekijän mahdollisuuksia muuttaa osakkeitaan rahaksi tai hyödyntää niitä muuten (esimerkiksi lainan vakuutena) on yleensä rajoitettu olennaisesti osakassopimuksen kautta.

Tuloverolain 66 a §:ään tehdyn muutoksen ansiosta osakkeita voi nyt tarjota työntekijöille ilman veroseuraamuksia hintaan, joka vastaa osakkeen matemaattista arvoa. Yhtiön nettovarallisuuden perusteella määritettävä matemaattinen arvo voi olla huomattavasti alhaisempi kuin osakkeen käypä arvo, joten työntekijä saa tämän erotuksen verran taloudellista etua ilman pelkoa veroseuraamuksista. Varsinkin startupeissa yhtiön arvostus voi perustua täysin tulevaisuuden odotuksiin, esimerkiksi uuden idean tai teknologian läpimurtoon, jolloin yhtiön nettovarallisuudella ei ole osakkeiden arvon kanssa oikeastaan mitään tekemistä.

Lempeän verokohtelun saaminen edellyttää, että henkilöstöanti täyttää tietyt reunaehdot, jotka ovat hieman yksinkertaistettuna seuraavat:

  • Osakkeiden tulee olla elinkeinotoimintaa harjoittavan, ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin merkityn työnantajanyhtiön antamia. Osakkeiden liikkeellelaskijana ei siis voi olla esimerkiksi työnantajana toimivan osakeyhtiön kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö
  • Kyseessä tulee olla lain voimaantulon 1.1.2021 jälkeen tehty osakeantipäätös, jolla osakkeet suunnataan henkilöstön enemmistölle. Henkilöstöanti ei toisin sanoen ole tarkoitettu vain yksittäisen työntekijän tai yritysjohdon palkitsemiseen. Toisaalta oikeus merkitä osakkeita voi poiketa eri työntekijäryhmien välillä eli kaikkia työntekijöitä ei tarvitse kohdella identtisesti
  • Osakkeita saavan työntekijän tai perheenjäsentensä omistama osuus yhtiöstä tai äänivalta yhtiössä ei saa ylittää yhteensä 10 prosenttia. Jos osuus nousee yli 10 prosentin rajan henkilöstöannin tuloksena, kohdellaan ylimenevää osuutta verotuksessa vanhaan, ankarampaan tapaan

Ole yhteydessä K&K Laki Oy:n asiantuntijoihin, jos yrityksessänne suunnitellaan henkilöstön sitouttamis- ja palkitsemisohjelmaa. Avustamme mielellämme myös olemassa olevien bonus- tai muiden ohjelmien tarkistamisessa ja päivittämisessä, jotta asiakkaamme saisivat lakimuutoksesta maksimaalisen hyödyn irti – niin työnantajina kuin työntekijöinäkin.

Lisää samasta aiheesta