Yhtiökokous

Koronapandemia toi helpotuksia yhtiökokousten järjestämiseen

Eduskunta on COVID-19 pandemiaa hillitäkseen säätänyt väliaikaisia muutoksia osakeyhtiö-, asunto-osakeyhtiö- ja eräitä muita yhteisömuotoja koskeviin lakeihin. Tarkoituksena on mahdollistaa, että yhteisöt voivat meneillään olevassa poikkeuksellisessa tilanteessa järjestää lakisääteiset kokouksensa turvallisella, koronaviruksten leviämistä rajoittavalla tavalla.

Useimpien osakeyhtiöiden tilikausi on kalenterivuosi, jolloin osakeyhtiölaki edellyttää vuosittaisen varsinaisen yhtiökokouksen pitämistä viimeistään kesäkuussa. Laki myös edellyttää, että yhtiökokous järjestetään fyysisenä kokouksena, jossa jokaisella osakkeenomistajalla on oikeus olla henkilökohtaisesti paikalla ja halutessaan oikeus myös ottaa kokoukseen mukaan asiamies ja avustaja. Uuden poikkeuslain säätämiselle oli olemassa vahvat perusteet, kun huomioi, että Suomessa on pelkästään osakeyhtiöitä yli 250.000 kappaletta ja sen ohella yli 100.000 asunto-osakeyhtiöitä, kommandiittiyhtiötä ja osuuskuntaa. Suuri osa näistä yhteisöistä olisivat lain velvoittamina joutuneet kutsumaan osakkaansa ja jäsenensä koolle samoihin tiloihin keskellä pandemiaa.

Toukokuun 2020 alussa voimaan astunut poikkeuslaki mahdollistaa sen, että varsinaisen yhtiökokouksen pitämistä voidaan lykätä syyskuun 2020 loppuun saakka. Lykkääminen on mahdollista silloinkin, vaikka yhtiön yhtiöjärjestyksessä olisi nimenomaisesti määrätty yhtiökokous pidettäväksi aikaisemmin. Edellä mainittu lykkäämismahdollisuus koskee tosin vain niitä yhtiöitä, joiden tilikausi on päättynyt aikavälillä 30.9.2019 – 31.3.2020.

Pörssiyhtiöissä yhtiökokous voidaan poikkeuslain nojalla yhtiön hallituksen päätöksellä järjestää siten, että osakkaat saavat käyttää oikeuksiaan yhtiökokouksessa ainoastaan asiamiehen välityksellä, valitsemalla itselleen asiamiehen hallituksen nimeämistä tahoista. Pörssiyhtiön hallitus voi myös päättää, että yhtiökokous toteutetaan postin, tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Tällöin osakkaan valitsema asiamieskin voidaan määrätä osallistumaan kokoukseen etäyhteyden kautta.

Poikkeuslaki vaikutti lisäksi kirjanpitolakiin siten, että yhtiön tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittava vasta 30.6.2020 mennessä, kun se normaalisti olisi laadittava viimeistään neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kyseinen helpotus koskee yhtiöitä, joiden tilikausi päättyi aikavälillä 30.11.2019 – 29.2.2020.

Eduskunnan vahvistamat väliaikaiset helpotukset ovat voimassa syyskuun 2020 loppuun saakka, jolloin korona on toivon mukaan jo selätetty eikä uusia poikkeuslakeja enää tarvita. Sitä hetkeä odotellessa palvelemme asiakkaitamme edelleen totuttuun tapaan, mutta turvaetäisyyden päästä.

Lisää samasta aiheesta